wachlarz

W portfolio zaległości. Tymczasem właśnie skończyłam plakat teatralny:

Zofia Herbich

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brak komentarzy: